Primjer unosa djelatnika i poslovne jedinice

Putni nalog NET