Primjer prikaza statistike u grafičkom obliku
 
Putni nalog NET